ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα lovely-lash.gr
Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και πριν από κάθε συναλλαγή σας βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί και αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και εφαρμόζονται για την χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η «Lovely Lash Greece» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων της, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές στους όρους χρήσης, μέσω των ιστοσελίδων ηλεκτρονικών καταστημάτων της. Παρακαλούμε ελέγχετε πριν από κάθε χρήση της ιστοσελίδας τους γενικούς όρους χρήσης της.

Κάθε χρήση της σελίδας lovely-lash.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης της αλλά και όλων των τοπικών, εθνικών ή διεθνών κανονισμών σχετικά με την συμπεριφορά του επισκέπτη – χρήστη του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τη μετάδοση τεχνικών στοιχείων.

Πνευματική ιδιοκτησία – σήματα: 

Η Ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων Lovely στην Ελλάδα. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που αναρτάται από την εταιρία συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτής και των συνεργατών της, αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου και δεν παρέχεται οποιαδήποτε άλλη άδεια και κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από αυτό της ανάγνωσής τους στους χρήστες του διαδικτύου. Σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο κάθε αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε, παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου,  μετάφραση, πώληση ή εν γένει μεταβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο της παρούσας ιστοσελίδας και των δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτή για εμπορικό ή άλλο σκοπό απαγορεύονται. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ιδιοκτησία της εταιρίας ή τρίτων μερών συνεργατών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Το περιεχόμενο της  ιστοσελίδας lovely-lash.gr δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται σε αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτή. Τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται  στο site και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων. Η χρήση τους απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Εταιρία.

H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους, τις συνδέσεις, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που τυχόν παρέχουν. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για την χρήση με οποιοδήποτε τρόπο άλλων ιστοσελίδων. Καμία χρήση στοιχείων, τμήματος ή του συνόλου της Ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να γίνει χωρίς την προηγούμενη άδεια της Εταιρείας, η παροχή ή μη της οποίας είναι στην απόλυτη κρίση της. Η Εταιρεία διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση και την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υφίσταται από την  παράβαση του παρόντος όρου.

Εγγραφή – Λογαριασμός μέλους

Για την διενέργεια παραγγελίας είναι απαραίτητη η  εγγραφή του Χρήστη στην ιστοσελίδα ως Μέλος. Για την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα ως μέλος επιλέγετε την ένδειξη «Σύνδεση».

Υποχρεώσεις Επισκέπτη:

Ο Επισκέπτης της ιστοσελίδας αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δε θα χρησιμοποιεί αυτή για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κάθε παράνομου, προσβλητικού, απειλητικού, επιβλαβούς, δυσφημιστικού, υβριστικού λεκτικού για παρενόχληση τρίτων και γενικά για την διάπραξη ενεργειών που συνιστούν παράβαση της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.  Επίσης, δεν επιτρέπεται να προσβάλει κάθε εμπορικό σήμα ή να παραβιάζει εμπιστευτική πληροφορία, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να ανεβάζει, ποστάρει, ή μεταδίδει με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους διαφήμιση, προωθητικό ή ενοχλητικό υλικό, ή υλικό, αρχεία, προγράμματα ή άλλους κώδικες που  περιέχουν ιούς που προσβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο το λογισμικό και γενικά που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας λογισμικού υπολογιστών.  Επίσης δεν επιτρέπεται να επιδιώκει ή και να επιτυγχάνει την πρόσβαση σε λογαριασμό στον οποίο δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση, να δοκιμάζει την ευπάθεια του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάζει την ασφάλεια ή τα μέτρα ταυτοποίησης ούτε να υποκινεί τρίτα πρόσωπα στην διενέργεια όλων των παραπάνω ενεργειών.

O Χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους εν γένει τους τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς αναφορικά με την χρήση του διαδικτύου και τη μετάδοση στοιχείων μέσω αυτού.

Η εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε, σε κάθε μη συμμόρφωση ή παραβίαση αυτών των Γενικών όρων Χρήσης να κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και να τερματίσει μερικώς ή ολικώς τη χρήση της Ιστοσελίδας στον συγκεκριμένο επισκέπτη της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του ρητά επιφυλασσόμενη να αξιώσει αποζημίωση από τον επισκέπτη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που υφίσταται από την συμπεριφορά αυτή.

Ευθύνη της εταιρείας

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας είναι απόλυτα υπεύθυνος για την εφαρμογή των μέσων πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας που επιτρέπουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της lovely-lash.gr και τη γνώση χρήσης του διαδικτύου και πρόσβασης στην Ιστοσελίδα. Δεδομένης της διεθνοποιημένης φύσης του διαδικτύου, οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στην ιστοσελίδα ή την χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης συνδρομής αμέλειας, δεν γεννούν ευθύνη της Εταιρείας, ή των διευθυντών της, των εργαζομένων της, των συνεργατών της εν γένι. Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

Ο επισκέπτης χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα με δική του ευθύνη. Οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, παρέχονται στους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος “ως έχουν”. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του lovely-lash.gr και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών. Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιουδήποτε είδους βλάβες μπορεί να προκληθούν σε επισκέπτες μετά από μη εγκεκριμένη χρήση. Επιπρόσθετα η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους άμεσες και έμμεσες βλάβες οιουδήποτε, από οποιαδήποτε αιτία. Ενδεικτικά η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την προέλευση, τη φύση και την έκταση δαπανών που προκύπτουν από την αγορά των προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας, ούτε για απώλειες κερδών πελατών  ή άλλου είδους απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση ή μη στην ιστοσελίδα ή από την εφαρμογή κάθε είδους πληροφορίας που αποκτάται άμεσα ή έμμεσα από αυτή.

Περιορισμός ευθύνης

Η ιστοσελίδα διαθέτει επίσης περιεχόμενο τρίτων καθώς και συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες. Η lovely-lash.gr δεν μπορεί να ελέγχει ούτε την ασφάλεια ούτε το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε είδους ζημία ή βλάβη που τυχόν προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης, της πρόσβασης ή της αδυναμίας χρήσης του περιεχομένου των τρίτων μερών. Επίσης η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε εγγύηση ρητή ή σιωπηρή σχετικά με την ακεραιότητα, ακρίβεια, διαθεσιμότητα πληρότητα ή/και αξιοπιστία των πληροφοριών, των προϊόντων, των υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ή και σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμογής που σχεδίασε ο επισκέπτης. Εάν ο Αγοραστής αποδείξει πρόκληση σοβαρής βλάβης ή ζημίας κατά την καταχώρηση της παραγγελίας για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά η Εταιρεία, τότε η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην αξία της παραγγελίας.

Εγκυρότητα όρου

Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας κηρυχθεί με οποιονδήποτε τρόπο (νόμος, δικαστική απόφαση κλπ.) άκυρος, οι λοιποί όροι εξακολουθούν να ισχύουν.

Τροποποιήσεις

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να διευκρινίζει περαιτέρω τους Γενικούς Όρους Χρήσης χωρίς περιορισμούς και προειδοποίηση. Καλείσθε πριν την χρήση της ιστοσελίδας να επανελέγχετε τους όρους Χρήσης της. Οι όροι παραγγελίας και πώλησης που εκάστοτε ισχύουν είναι οι όροι που ο αγοραστής έχει  αποδεχθεί προ της τοποθέτησης της παραγγελίας του.

Δωσιδικία 

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το σύνολο ή οποιονδήποτε όρο των όρων Χρήσης υπόκειται στα δικαστήρια της Αθήνας.

Όροι  Πώλησης – Διαδικασία παραγγελίας και αγοράς προϊόντων 

Κάθε τοποθέτηση παραγγελίας οιουδήποτε προϊόντος από τον αγοραστή που  προσφέρεται προς πώληση από την ιστοσελίδα υπόκειται στους παρακάτω όρους παραγγελίας και πώλησης, κατά συνέπεια ο αγοραστής με την τοποθέτηση της παραγγελίας αναγνωρίζει ότι ενημερώθηκε και αποδέχθηκε τους όρους αυτούς πριν την παραγγελία.

Οι όροι παραγγελίας και πώλησης τροποποιούνται από την Εταιρεία οποτεδήποτε. Οι όροι που εκάστοτε ισχύουν είναι οι όροι που ο αγοραστής έχει  αποδεχθεί προ της τοποθέτησης της παραγγελίας του.

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, σας ζητείται η καταχώρηση των απαραίτητων για την αποστολή της παραγγελίας σας στοιχείων ή, για όσους Χρήστες έχουν εισέλθει στην Ιστοσελίδα ως Μέλη, εμφανίζονται τα στοιχεία του αγοραστή τα οποία συμπληρώνετε/διορθώνετε  και επιβεβαιώνετε. Τέλος προχωράτε στην επιλογή του τρόπου πληρωμής.  Η παραγγελία ολοκληρώνεται με επιτυχία όταν παραλάβετε email στο οποίο επιβεβαιώνεται η αγορά σας. Ομοίως, εάν προκύψει οποιαδήποτε εκκρεμότητα σχετικά με την παραγγελία σας ή σε περίπτωση μερικής ή ολικής μη διαθεσιμότητας προϊόντων μετά από παραγγελία, θα ενημερωθείτε επίσης με email ή τηλεφωνικά, για αυτό καλείσθε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και να διατηρείτε και μην διαγράφετε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνετε από εμάς αναφορικά με κάθε παραγγελία σας μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Εάν για τον οποιονδήποτε λόγο δεν λάβετε ενημερωτικό email αναφορικά με παραγγελία σας καλείσθε να μας ενημερώσετε άμεσα.

Οι τιμές πώλησης των προϊόντων (σε ευρώ) είναι οι ισχύουσες κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας από τον αγοραστή, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τυχόν άλλων φόρων. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει την ποικιλία των προϊόντων που προβάλλονται στην ιστοσελίδα της ανάλογα με περιορισμούς που έχουν τεθεί από την προμηθεύτριά της επιφυλασσόμενη αναφορικά με παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί από τον Πελάτη. Μπορείτε να δείτε από κοντά  τα προϊόντα μας επισκεπτόμενοι το καταστήμά μας. Για κάθε πληροφορία σχετικά με το προϊόν μπορείτε να επικοινωνείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών e-shop στο 2111112677 τις ώρες 10.00-18.00.