Πολιτική Επιστροφών

Ο αγοραστής έχει προθεσμία επτά ημερών (7) από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας του να ασκήσει το δικαίωμα αναστροφής της πώλησης και να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση.
Εάν η 7η ημέρα από την παραλαβή είναι αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (ως εργάσιμες θεωρούνται οι Δευτέρα ως Παρασκευή).
Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αποσφραγιστεί ή χρησιμοποιηθεί. Στο δέμα με τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω:

  • ειδικό ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ προϊόντων που προσαρτάται στους όρους χρήσης ως υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
  • την απόδειξη παραλαβής από την εταιρία courier
  • το παραστατικό που έχει εκδοθεί (απόδειξη/τιμολόγιο).

Τα μηχανήματα δεν επιστρέφονται! Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε βλάβη εντός της εγγύησης (12μήνες), μπορούν να σταλούν για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. Το δικαίωμα της επιστροφής δεν
μπορεί να ασκηθεί για προϊόντα που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση ή δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή δεν φέρουν ταινία ασφαλείας ή μπορούν να αλλοιωθούν ευχερώς (π.χ. κόλλες, χρώματα, προϊόντα προετοιμασίας, ενυδάτωση βλεφαρίδας, φροντίδα φρυδιών, κ.α.)

Επιμέρους τρόποι επιστροφής

Επιστροφή με courier/ταχυδρομείο O παραλήπτης της παραγγελίας που ασκεί το δικαίωμα αναστροφής της πώλησης εντός της παραπάνω προθεσμίας μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα μέσω εταιρείας courier, με συστημένη ταχυδρομική αποστολή του προϊόντος μαζί με 1) την απόδειξη παραλαβής 2) το παραστατικό που έχει εκδοθεί για την πώληση και 3) με συμπληρωμένο, επισυναπτόμενο το ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ εντός της προθεσμίας των 7 ημερών στη διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β’, 16 Χαλάνδρι, Αττικής, Τ.Κ. 15233, Ελλάδα.

Η Εταιρεία δεν δέχεται πακέτα με πληρωμή παραλήπτη, με την εξαίρεση των ελαττωματικών προϊόντων ή της παράδοσης προϊόντων μη συμβατών με τα παραγγελθέντα. Ο παραλήπτης – αγοραστής οφείλει να διατηρεί το παραστατικό που αποδεικνύει την παράδοση των προϊόντων προς επιστροφή στην ταχυδρομική – μεταφορική εταιρεία.

Αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος επιστροφής

Εφ’ όσον ο αγοραστής ασκεί το δικαίωμα επιστροφής σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί να ζητήσει και λάβει επιστροφή χρημάτων ίσης αξίας με την αξία των επιστρεφόμενων προϊόντων, μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης στον αγοραστή ή μπορεί να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα προϊόντα με προϊόντα άλλα ίσης αξίας. Η εκ νέου αποστολή προϊόντων θα γίνει με χρέωση του παραλήπτη.

Η επιστροφή των χρημάτων της αξίας των επιστρεφόμενων προϊόντων (κόστος αγοράς) θα γίνει από την εταιρία εντός 7 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων, σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η επιστροφή των χρημάτων του παραλήπτη, θα γίνει με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό IBAN του πελάτη. Σε περίπτωση τραπεζικού λογαριασμού άλλης τράπεζας, εκτός από τη συνεργαζόμενη (Πειραιώς), οι χρεώσεις της τράπεζας θα επιβαρύνουν τον παραλήπτη/πελάτη.

Υπόδειγμα ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς)

Προς: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[επωνυμία εταιρείας, γεωγραφική διεύθυνση και, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]

Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή μου αγοράς των ακόλουθων αγαθών

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

που παραγγέλθηκε(−αν) στις …….. ……….. και που παρελήφθη(−σαν) στις …………………………………………..

Όνομα (καταναλωτή): …………………………………………………………………………………………………………………………………

Διεύθυνση (καταναλωτή):………………………………………………………………………………………………………………………….

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Υπογραφή Ημερομηνία:……………………………….

Τραπεζικός Λογαριασμός IBAN (κατά προτίμηση Πειραιώς): ………………………………………………………………..

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αιτιολογία Επιστροφής Προϊόντων: …………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………